Återställ lösenord

Fler sökalternativ
Dina sökresultat

Regler och villkor

Allmänna hyresvillkor fritidshus

Semesterhuset (för en detaljerad beskrivning se hemsidan) är möblerat efter ägarens smak och allt du behöver finns tillgängligt i huset. Sängkläder och handdukar måste tas med! Uthyrning sker på uppdrag av ägaren.                                                                                                                                                             

Rökning i huset är strängt förbjudet!

Husdjur är inte tillåtna utan föregående överenskommelse! Husdjur debiteras med 750 SEK per vecka utöver ordinarie hyra.

Om det uppstår skador på eller i huset under hyrestiden, vänligen meddela oss omedelbart! Hyresgästen är ansvarig för eventuell skada som orsakas av honom! Alla skador som upptäcks efter avresa och som inte rapporteras kommer att resultera i att hela depositionen behålls och eventuella avgifter utöver detta debiteras.

Slutstädning:

Huset ska lämnas i städat skick trots bokad slutstädning. Framför allt ska köket vara fritt från smutsad disk, skräp ska bort, diskmaskinen ska vara tom och kylen och frysen ska vara fria från matrester. Vidare ska tomma flaskor kasseras av hyresgästen innan avresa!

Cigarettfimpar på fastigheten accepteras inte heller och kommer att resultera i att hela depositionen förverkas tillsammans med alla andra föremål som nämns ovan!                         

Deposition:

Depositionen återbetalas efter avresa. Detta sker inte automatiskt! För att vi ska kunna återbetala depositionen, vänligen skicka ett mail med ditt IBAN- och BIC-nummer efter din avresa, samt ditt namn, bokade semesterhus och period. Depositionen återbetalas då inom ca 14 dagar. Depositionen ska återkrävas senast 90 dagar efter avresa, senare begärd depositionsåterbetalning kan inte längre beaktas.          

För bokningar som inkluderar båt krävs en deposition för båten/båtarna utöver huset. Depositionen är 9 kr per hyrd båt upp till 500 hk och 1.000 XNUMX kr däröver.

Ankomst och avresa:

Det är inte tillåtet att anlända eller dyka upp till den hyrda fastigheten före 14:00! Ankomstperioden är vanligtvis mellan 14 och 00 senast. Senare ankomster måste diskuteras med oss ​​och bekräftas av oss. Det bör dock noteras att vi inte kan garantera personligt stöd vid senare ankomster. Hit hör även förseningar orsakade av trafikstockningar, olyckor, defekter eller liknande. Framför allt kan överlämnandet av en eventuellt hyrd båt skjutas upp till följande måndag.                                                                                                                                                                               

Om inte annat avtalats med oss ​​separat ska avresa ske senast kl 10 på avresedagen. Småland Sportfiske AB ansvarar för besiktning av huset och eventuella andra hyresobjekt såsom båt, motor, ekolod, batterier och spöhållare mm och det kan vi även göra efter gästens avresa.

Underlåtenhet att följa ankomst-/avgångsreglerna kommer att resultera i att depositionen behålls.

Övriga avtal:

I vissa hus kommer elförbrukningen att dras av från depositionen efter avresa. Det är 3 kr per förbrukad KW/h (se anteckning om elförbrukning i respektive husbeskrivning).

Med leverans av bokningsbekräftelsen eller villkoren av Småland Sportfiske AB som svar på bokningen gjord av dig via e-post, telefon eller annat kommunikationsmedel blir hyresavtalet juridiskt bindande.                    

Om du måste dra dig ur resan kan du göra det när som helst. Ångerförklaringen ska dock alltid göras skriftligen. Om du avbryter dig från resan eller inte påbörjar resan kan Småland Sportfiske AB kräva skälig ersättning för gjorda researrangemang och behandlingar. De schablonmässiga avbokningsavgifterna för semesterhusen är fördelade enligt följande:

Avbokning fram till 121 dagar innan hyresperiodens början = 10% av hyrespriset                    

Avbokning från 120 till 91 dagar före hyresperiodens början = 25 % av hyrespriset

Avbokning från 90 till 61 dagar före hyresperiodens början = 35 % av hyrespriset

Avbokning från 60 till 35 dagar före hyresperiodens början = 50 % av hyrespriset

Avbokning från 34 till 15 dagar före hyresperiodens början = 75 % av hyrespriset

Avbokning från 14 till 2 dagar före hyresperiodens början = 90 % av hyrespriset

Om du avbokar senare eller inte påbörjar resan debiteras hela hyreskostnaden.

Vid bokning krävs en deposition på 1/3 av det totala priset. Återstoden ska betalas senast 60 dagar innan hyresstart. Om resterande del inte är oss tillhanda senast 60 dagar före uthyrningsstart kan vi utan föregående meddelande hyra ut semesterhuset till någon annan.

Efter att insättningen har satts in på vårt konto får du en betalningsbekräftelse inom några dagar.

Vi rekommenderar att du tecknar en avbeställningsförsäkring.                                                                                        

Vänligen kontakta oss igen ca 1 vecka innan ankomst för att ordna överlämning av huset på ankomstdagen.

Småland Sportfiske AB har rätt att skicka reklam tills vidare.                                                                                                                                                                                                                                  

Du kan enkelt överföra beloppen via Internet eller helt enkelt föra över uppgifterna till din bank. Överföringen kostar vanligtvis inga avgifter.

Kontaktuppgifter Småland Sportfiske AB: 0049-477 71 55 44 eller info@smaland-sportfiske.com

Adress: Storgatan 84, 36230 Tingsryd                                     

Jurisdiktionsorten är uthyrarens säte, Tingsryd.

 
 

Allmänna hyresvillkor båt

Om skada uppstår under hyrestiden på eller i båten eller motorn, vänligen meddela oss omedelbart! Hyresgästen är ansvarig för eventuell skada som orsakas av honom! Detta gäller även trasiga spöhållare och ekolodsstavar! Varje jordkontakt av skruven, oavsett hur liten, måste visas omedelbart.

Framför allt överförs riskövergången för båten/båtarna och motorn/motorerna till hyresgästen, dvs hyresgästen ansvarar för att på ett korrekt sätt säkra båten och motorn mot stöld och skada. Detta gäller även tillbehör, t ex ekolod/paddel.                  

Alla skador som upptäcks efter avresa och som inte rapporteras kommer att resultera i att hela depositionen behålls och eventuella avgifter utöver detta debiteras.           

Vid bokning krävs en deposition på 1/3 av det totala priset. Återstoden ska betalas senast 60 dagar innan hyresstart. Om vi ​​inte har fått återstoden senast 60 dagar före hyresperiodens början kan vi utan föregående meddelande hyra ut det hyrda till någon annan.

rengöring:

Den hyrda båten ska återlämnas ren och fri från skräp och allt fiskeredskap, speciellt fiskekrokar, i slutet av hyresperioden. Underlåtenhet att följa kommer att resultera i förverkande av hela depositionen.

Deposition:

Depositionen är 9 kr per hyrd båt upp till 500 hk och 1.000 XNUMX kr däröver.

Depositionen återbetalas efter avresa. Detta sker inte automatiskt! För att vi ska kunna återbetala depositionen, vänligen skicka ett mail till oss efter din avresa med ditt IBAN- och BIC-nummer, samt en beskrivning av hyresbostaden och perioden. Depositionen återbetalas då inom ca 14 dagar. Depositionen ska återkrävas senast 90 dagar efter avresa, senare begärd depositionsåterbetalning kan inte beaktas.                                                                                                 

Ankomst och avresa:

Bokar du ett av våra hus samtidigt kommer båten att lämnas över och tas tillbaka med huset.

Om du bara har bokat en båt eller en motor, vänligen koordinera hämtning och returdatum med oss ​​separat!

Upphämtnings-/överlämningsperioden är vanligtvis mellan 14 och 00 senast. Efterföljande överlåtelser måste avtalas med oss ​​och bekräftas av oss. Det bör dock noteras att vi inte kan garantera personligt stöd vid senare överlämningar. Hit hör även förseningar orsakade av trafikstockningar, olyckor, defekter eller liknande. Framför allt kan överlämnandet av en eventuellt hyrd båt skjutas upp till följande måndag.                                                                                                      

Om inte annat överenskommits med oss ​​separat, måste fordonet återlämnas senast kl. 10 på dagen för återlämning/slut på hyran. Småland Sportfiske AB ansvarar för besiktning av hyresfastigheten och eventuell övrig utrustning såsom båt, motor, ekolod, batterier, spöhållare mm och vi kan även göra detta efter gästens avresa.

Underlåtenhet att uppfylla kraven för hämtning/lämning kommer att leda till att depositionen förverkas.

Övriga avtal:

Med leverans av bokningsbekräftelsen eller villkoren av Småland Sportfiske AB som svar på bokningen gjord av dig via e-post, telefon eller annat kommunikationsmedel blir hyresavtalet juridiskt bindande.                                                 

Om du måste dra dig ur hyresbostaden kan du göra det när som helst. Ångerförklaringen ska dock alltid göras skriftligen. Om du frånträder hyresfastigheten eller inte dyker upp för den kan Småland Sportfiske AB kräva skälig ersättning för vidtagna försiktighetsåtgärder och ansökningar. De fasta avbokningsavgifterna för båtar, motorer, ekolod, batterier och laddare är fördelade enligt följande:

Avbokning fram till 121 dagar innan hyresperiodens början = 10% av hyrespriset                    

Avbokning från 120 till 91 dagar före hyresperiodens början = 25 % av hyrespriset

Avbokning från 90 till 61 dagar före hyresperiodens början = 35 % av hyrespriset

Avbokning från 60 till 35 dagar före hyresperiodens början = 50 % av hyrespriset

Avbokning från 34 till 15 dagar före hyresperiodens början = 75 % av hyrespriset

Avbokning från 14 till 2 dagar före hyresperiodens början = 90 % av hyrespriset

Vid senare avbokning eller utebliven inställning till hyresbostaden debiteras hela hyreskostnaden.

Efter att insättningen har satts in på vårt konto får du en betalningsbekräftelse inom några dagar.

Vänligen kontakta oss igen ca 1 vecka innan ankomst för att ordna överlämning av den hyrda fastigheten på ankomstdagen.                                                        

Småland Sportfiske AB har rätt att skicka reklam tills vidare.                       

Du kan enkelt överföra beloppen via Internet eller helt enkelt föra över uppgifterna till din bank. Överföringen kostar vanligtvis inga avgifter.

Kontaktuppgifter Småland Sportfiske AB: 0049-477 71 55 44 eller info@smaland-sportfiske.com

Adress: Storgatan 84, 36230 Tingsryd        

Jurisdiktionsorten är uthyrarens säte, Tingsryd.

 
 

Allmänna villkor för vägledning                                                                                                                                                                                                                                                                          

Du kan och får använda din egen utrustning för guidning. Om du inte har egen utrustning kommer guiden att tillhandahålla den. Meddela oss i god tid innan guidningen om du behöver någon utrustning från oss!                                                                                                                 

Guidningen kan ställas in av guiden på grund av vädret. Skulle detta bli nödvändigt kommer guiden att försöka hitta ett alternativt datum. Huruvida en guidning ställs in på grund av vädret är helt upp till guiden.                                                         

Guidens instruktioner ska följas under guidningen. Vid överträdelse har guiden rätt att avbryta guidningen.                                                                                                                                                             

Varken vi eller guiden kan hållas ansvariga för minderåriga.

Dryck måste tas med av gästen! Alkoholhaltiga drycker är förbjudna! Konsumtion av alkohol eller droger kommer att leda till att guidningen omedelbart upphör!

De flytvästar som guiden tillhandahåller ska bäras ombord på våra båtar under hela guidningen.

Catch & Release är obligatoriskt för vår guidning! Det är därför inte tillåtet att ta bort fångad fisk!

Det totala priset betalas vid bokningstillfället. Om beloppet inte inkommit senast 7 dagar efter avsändande av detta avtal har vi rätt att utan föregående meddelande tilldela förordnandet till någon annan.

För bokningar i samband med uthyrning av något av våra hus delas betalningen på 1/3 handpenning vid bokning och 2/3 resterande belopp senast 60 dagar innan ankomst till bokat fritidshus. Samma villkor gäller som finns i de allmänna villkoren för fritidshuset.

Efter att beloppet har satts in på vårt konto får du en betalningsbekräftelse inom några dagar.              

Bokningen blir juridiskt bindande när Småland Sportfiske AB levererar bokningsbekräftelsen eller Villkoren som svar på bokningen gjord av dig via e-post, telefon eller annat kommunikationsmedel.                                                 

Om du måste dra dig ur vägledningen kan du göra det när som helst. Ångerförklaringen ska dock alltid göras skriftligen. Om du avbryter dig från guidningen eller om du inte påbörjar guidningen kan Småland Sportfiske AB kräva skälig ersättning för vidtagna försiktighetsåtgärder och ansökningar. De schablonmässiga avbokningsavgifterna för guidning är fördelade enligt följande:

Avbokning fram till 121 dagar innan hyresperiodens början = 10% av hyrespriset                    

Avbokning från 120 till 91 dagar före hyresperiodens början = 25 % av hyrespriset

Avbokning från 90 till 61 dagar före hyresperiodens början = 35 % av hyrespriset

Avbokning från 60 till 35 dagar före hyresperiodens början = 50 % av hyrespriset

Avbokning från 34 till 15 dagar före hyresperiodens början = 75 % av hyrespriset

Avbokning från 14 till 2 dagar före hyresperiodens början = 90 % av hyrespriset

Vid senare uttag eller om du inte dyker upp på guidningen debiteras hela hyrespriset.

Vänligen kontakta oss igen minst 2 dagar innan guidningen för att ordna mötesplats och tid med oss.                                                                                                        

Du kan enkelt överföra beloppen via Internet eller helt enkelt föra över uppgifterna till din bank. Överföringen kostar vanligtvis inga avgifter.

Med betalningen samtycker gästen till att bilder och filmer på honom/henne kan tas under guidningen och senare publiceras i reklamsyfte. Ingen guidning av guide från Småland Sportfiske AB får ske utan detta samtycke. Småland Sportfiske AB har rätt att skicka reklam tills vidare.    

Om du har några frågor är det bara att ringa oss eller skicka ett mejl.                  

Kontaktuppgifter Småland Sportfiske AB: 0049-477 71 55 44 eller info@smaland-sportfiske.com

Adress: Storgatan 84, 36230 Tingsryd                                                                                               

Jurisdiktionsorten är uthyrarens säte, Tingsryd.                           

 
Avbeställningsskala extra och avbeställningsskala extra plus
 
För ökad säkerhet med din bokning erbjuder vi även de ovan nämnda förbättrade avbokningsskalorna. Nedan kan du se priser och skala på denna produkt som du kan lägga till i din bokning mot en avgift.